liczba złożona
liczba nieparzysta
[ ? ]

999

💬 słownie
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

💰 kwota słownie
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

999 to 0,999 tysiąca lub 99,9% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 1.

Liczba 999 jest liczbą nieparzystą, złożoną.

Właściwości liczby 999

Notacja

Formy oraz postacie zapisywania liczby 999
liczba 999
słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
polska konwencja edytorska 999
polska konwencja matematyczna 999
notacja naukowa 9,99e2
postać wykładnicza 9,99 × 102
Cyfry
liczba cyfr 3
suma cyfr 27
iloczyn cyfr 729

Podzielność

Rozkład na czynniki pierwsze (faktoryzacja)
iloczyn wszystkich czynników 3 × 3 × 3 × 37
iloczyn potęg czynników 33 × 37
Dzielniki i ich suma
liczba dzielników 8
suma dzielników 1520
liczba pierwsza nie

Wszystkie naturalne dzielniki 999:

1, 3, 9, 27, 37, 111, 333, 999

Informatyka

999 bajtów to
Jednostka Ilość
kilobajty < 1,00 KB
Zapis w innych systemach liczbowych
System Wartość
binarny (dwójkowy) 1111100111
oktalny (ósemkowy) 1747
heksadecymalny (szesnastkowy) 3e7