ułamek dziesiętny
[ ? ]

72,​72

💬 słownie
siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt dwie setne

💰 kwota słownie
siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze