liczba pierwsza
liczba nieparzysta
[ ? ]

241

💬 słownie
dwieście czterdzieści jeden

💰 kwota słownie
dwieście czterdzieści jeden złotych

241 to 0,241 tysiąca lub 24,1% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 759.

Liczba 241 jest liczbą nieparzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 241

Notacja

Formy oraz postacie zapisywania liczby 241
liczba 241
słownie dwieście czterdzieści jeden
polska konwencja edytorska 241
polska konwencja matematyczna 241
notacja naukowa 2,41e2
postać wykładnicza 2,41 × 102
Cyfry
liczba cyfr 3
suma cyfr 7
iloczyn cyfr 8

Podzielność

Rozkład na czynniki pierwsze (faktoryzacja)
Liczba 241 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
Dzielniki i ich suma
liczba dzielników 2
suma dzielników 242
liczba pierwsza tak

Wszystkie naturalne dzielniki 241:

1, 241

Informatyka

241 bajtów to
Jednostka Ilość
kilobajty < 1,00 KB
Zapis w innych systemach liczbowych
System Wartość
binarny (dwójkowy) 11110001
oktalny (ósemkowy) 361
heksadecymalny (szesnastkowy) f1