liczba pierwsza
liczba parzysta
[ ? ]

2

💬 słownie
dwa

💰 kwota słownie
dwa złote

2 to 0,002 tysiąca lub 0,2% tysiąca, a do pełnego tysiąca brakuje jeszcze 998.

Liczba 2 jest liczbą parzystą, pierwszą.

Właściwości liczby 2

Notacja

Formy oraz postacie zapisywania liczby 2
liczba 2
słownie dwa
polska konwencja edytorska 2
polska konwencja matematyczna 2
notacja naukowa 2e0
postać wykładnicza 2 × 100
Cyfry
liczba cyfr 1
suma cyfr 2
iloczyn cyfr 2

Podzielność

Rozkład na czynniki pierwsze (faktoryzacja)
Liczba 2 jest liczbą pierwszą. Oznacza to, że dzieli się tylko przez 1 oraz samą siebie.
Dzielniki i ich suma
liczba dzielników 2
suma dzielników 3
liczba pierwsza tak

Wszystkie naturalne dzielniki 2:

1, 2

Informatyka

2 bajtów to
Jednostka Ilość
kilobajty < 1,00 KB
Zapis w innych systemach liczbowych
System Wartość
binarny (dwójkowy) 10
oktalny (ósemkowy) 2
heksadecymalny (szesnastkowy) 2