ułamek dziesiętny
[ ? ]

12,​99

💬 słownie
dwanaście i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych

💰 kwota słownie
dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy