ułamek dziesiętny
[ ? ]

1,5

💬 słownie
jeden i pięć dziesiątych

💰 kwota słownie
jeden złoty i pięćdziesiąt groszy