ułamek dziesiętny
[ ? ]

0,5

💬 słownie
pięć dziesiątych

💰 kwota słownie
zero złotych i pięćdziesiąt groszy