Świat liczb

Strona umożliwia zapisywanie cyframi liczb podanych słownie oraz czytanie nazw liczb zapisanych cyframi. Świat liczb, to także aktywna nauka liczb w formie testu.


Wpisz słownie nazwę liczby, którą chcesz zapisać liczbami lub ciąg cyfr, który chcesz odczytać słownie:


Czytnik obsługuje również ułamki dziesiętne zapisane cyframi, liczby zapisane w sposób mieszany, słowami oraz liczbami, liczby zapisane w systemie binarnym i heksadecymalnym (szesnastkowym), a także popularne skróty.